• قرص حشره کش شهاب بسته 30 عددی

  قرص حشره کش شهاب بسته 30 عددی مجموعه 40 عددی

  عملکرد: دستی

  بدون بو: خیر

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • اسپری حشره کش سرنگون مدل All In One حجم 400 سی سی بسته 12 عددی

  اسپری حشره کش سرنگون مدل All In One حجم 400 سی سی بسته 12 عددی

  عملکرد: دستی

  بدون بو: خیر

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • قرص نفتالین 10 بسته 16 عددی

  قرص نفتالین 10 بسته 16 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی LIKE CATS بسته 100 عددی

  چسب موش کتابی LIKE CATS بسته 100 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی COMACK بسته 100 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • پودر مورچه و حشره هومکس بسته 48 عددی (کارتنی)

  پودر مورچه و حشره هومکس بسته 12 عددی

  مخصوص: مورچه و حشرات

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • پودر سوسک کش هومکس بسته 6 عددی

  پودر سوسک کش هومکس بسته 6 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • مگس کش پلاستیکی بسته 12 عددی

  مگس کش پلاستیکی بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر بسته 6 عددی

  اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • حشره کش هجوم حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  حشره کش هجوم حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • مایع حشره کش گاردیوم مدل اسپری حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی

  مایع حشره کش گاردیوم مدل اسپری حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی

  عملکرد: دستی

  بدون بو: خیر

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی مدل Tikcat

  چسب موش کتابی مدل Tikcat بسته 100 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • اسپری حشره کش صیاد حجم 300 میلی لیتر بسته 12 عددی

  اسپری حشره کش صیاد حجم 300 میلی لیتر بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی JUVARIM بسته 100 عددی

  چسب موش کتابی JUVARIM بسته 100 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی پارس رویال بسته 100 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش کتابی بسته 100 عددی (کارتنی)

  چسب موش کتابی بسته 100 عددی (کارتنی)

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • چسب موش apsprat مدل تیوپی حجم 100 میلی گرم بسته 24 عددی

  چسب موش apsprat مدل تیوپی حجم 100 میلی گرم بسته 24 عددی

  قیمت هر عدد: 12458 تومان

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر

  اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر

  عملکرد: دستی

  بدون بو: خیر

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • حشره کش هومکس حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  حشره کش هومکس حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش

 • حشره کش بی بو نگون سار حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  حشره کش بی بو نگون سار حجم 400 میلی لیتر بسته 12 عددی

  برند:

  دسته بندی:سوسک کش و حشره کش